technik informatyk

Kwalifikacje w zawodzie technika informatyka:

 • INF.02.: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03.: Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Podstawa programowa zawodu technik informatyk:

Podstawa programowa zawodu technik programista:

Podręczniki do kwalifikacji:

 • wydawnictwa WSiP:
  • INF.02.: część 1: fragment; Urządzenia Techniki Komputerowej
  • INF.02.: część 2 fragment; Systemy Operacyjne;
  • INF.02.: część 3: fragment; Sieci Komputerowe;
  • INF. 02.: część 4: fragment; Administracja Sieciowymi Systemami Operacyjnymi;
  • INF.03 część 1 fragment:
  • INF.03.część 2 fragment: