Informatyka – e-podręczniki

  • Informatyka na czasie, cz. 1, profil rozszerzony – tutaj
  • Informatyka na czasie, cz. 2. profil rozszerzony – tutaj
  • Informatyka na czasie, cz. 3. profil rozszerzony – tutaj
  • Informatyka na czasie, cz. 1. profil podstawowy – tutaj
  • Informatyka na czasie, cz. 2. profil podstawowy – tutaj
  • Informatyka na czasie, cz. 3. profil podstawowy – tutaj